Sarajevo

 

Prodavnica br.3.
ul. Ive Andrića br. 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 
Tel:
+387 33 788 195

 

Fax:
+387 33 788 196

 

Mob:
+387 66 147 973 

 

 
e-mail:
koteks.sa@bih.net.ba

 

web:
www.koteks.ba