KOTEKS D.O.O. TEŠANJ PUTUJE NA EXPO DUBAI POD ZASTAVOM BIH

U sklopu programa Vlade KS, Ministarstvo privrede KS objavilo je poziv za učešće na Expo Dubai te je obezbedilo posjetu za 80 privrednih subjekata koje su ispunile sve propisane uslove za učešće u pozivu.

Kompanija Koteks doo Tešanj jedna je od učesnica koje su prošle u prvi krug izbora za učešće, te će biti prisutna na Expo sajmu u Dubaiu od 31.01.2022. do 06.02.2022. godine. U sklopu paketa podrške prisustvo na sajmu obezbeđeno je za jednu osobu te će učešće uzeti Adisa Karahodžić-direktorica kompanije.

 Expo 2020 Dubai je nezamjenjiv doživljaj i odlična prilika vidjeti u kojem pravcu tehnologija napreduje, a ujedno doživjeti tradiciju 200 zemalja trenutno prisutnih na Expo. Koteks će prezentovati mnogobrojne proizvode od kože koje izrađuje u vlastitim prozvodnim kapacitetima u Tešnju, vojnu opremu te posljednju kolekciju kožne konfekcije i galanterije.

Očekivanja koja kompanija ima od pojavljivanja i prezentacije svojih proizvoda su širenje plasmana na interesantna tržišta izvan Evrope kao i sticanje poslovnih kontakata kupaca i dobavljača te pozicioniranje i prepoznatljivost brenda Koteks, ističe direktorica Adisa Karahodžić.

Trenutno u Dubai-u postoji ogroman potencijal za BiH privredu.
Tokom boravka na izložbi Expo Dzbai u sklopu bosanskohercegovačkog paviljona predstavnicima kompanija je osiguran prostor za održavanje sastanaka, prezentacija proizvoda i usluga, a paviljon se nalazi u Okrugu prilika Svjetske izložbe ( Opportunity District).

Kompanija Koteks d.o.o. Tešanj je izuzetno zahvalna Vladi Kantona Sarajevo na ukazanoj prilici da prezentuje svoje proizvode na kojima vrijedno radi prethodnih 25 godina, na svjetski poznatom sajmu i novom tržištu.